fbpx

Mai napon megjelent a várva várt felújítási támogatásról szóló kormányrendelet a Magyar Közlönyben. Ez az összefoglaló minden kérdésre kiterjed, amire a fenti rendelet is, mivel annak alapos elemzése alapján készítettem. A további részletszabályokat tartalmazó jogszabály még várat magára, mindenesetre most már van értelme átnézni a konkrétumokat a családok lakásfelújítási támogatásával kapcsolatban.

Alapvető tudnivalók

 • a felújítási támogatásról szóló rendelet 2021.01.01-től lép hatályba, tehát ekkortól lehet a vállalkozói szerződéseket megkötni és a számlákat gyűjteni
 • az igényelhető támogatási összeg a számlával igazolt felújítási munkálatok 50%-a, de maximum 3.000.000 Ft
 • a támogatást utólag folyósítják, így a teljes bekerülési összeget – akár hitelből is – mindenki magának kell előteremtse
 • legalább egy gyermeket nevelők vagy éppen gyermeket várók igényelhetik
 • legalább az egyik igénylőnek 1 éves TB jogviszonyt kell igazolnia
 • a köztartozásmentesség minden igénylő felé elvárás
 • aki már egyszer igénybe vette a támogatást, másodszor nem igényelheti másik ingatlanra sem
 • a támogatási kérelem 2022.12.31-ig nyújtható be
 • a kérelmet a MÁK bírálja el és folyósítja, az igénylés online is benyújtható

Nézzük részletesebben is a szabályokat!

Lakóhelyre vonatkozó feltételek

Alapvetően azonos lakóhellyel rendelkező házastársak vagy élettársak közösen, együttes igénylőként vehetik igénybe a támogatást. Lakóhely és lakcím alatt az állandó lakcímet kell érteni. Amennyiben bármilyen okból a szülőknek mégsem azonos a lakóhelyük, úgy az alábbi lehetőségeik vannak:

 • az egyik, ha az a szülő veszi igénybe a támogatást, akinél az összes közös gyermek lakóhelye van (például gyermekeit egyedül nevelő szülő),
 • másik lehetőség, ha a szülők külön-külön veszik igénybe a támogatás felét. Ez akkor lehetséges, ha az egyedüli igénylő lakcíme megegyezik legalább egyik gyermekük lakhelyével, a másik igénylő tekintetében pedig egy másik gyermekük lakhelyével. Azonban az egyik szülő lemondhat a saját nevében történő igénylési jogáról a másik javára, így ebben az esetben a másik szülő a teljes összegre jogosult.

Amennyiben több, mint egy éve történt a tulajdonszerzés a támogatási kérelem benyújtásához képest, figyelni kell még egy szabályra: az igénylő(k)nek (az egyévesnél idősebb kiskorú gyermekeiket is ideértve) már legalább 1 éve – lakcímkártyájuk szerint – az ingatlanban kell lakniuk.

Ingatlanra vonatkozó feltételek

A támogatás csak lakásra vagy házra, valamint tanyára és birtokközpont lakáscélú épületeire fordítható.

A legfontosabb kitétel azonban, hogy az igénylőnek vagy igénylőknek – akár a kiskorú gyermekeik tulajdonrészét is ideszámolva – együttesen legalább 50%-os tulajdoni hányaddal kell rendelkezniük az ingatlanban.

Osztatlan közös tulajdonú lakásra is kérhető a támogatás, ez esetben az igénylő(k) által használt lakrészre vonatkozóan kell alkalmazni az 50%-os tulajdoni hányad szabályt. Fontos, hogy ekkor használati megállapodással vagy bírósági ítélettel kell rendelkezni az érintetett ingatlanrészre vonatkozóan.

Egy ingatlanra többször is kérhető különböző igénylő(k) által támogatás, tehát az újabb tulajdonos támogatási kérelménél nem számít, hogy az előző tulajdonos támogatásból felújította-e. (Kivéve azt az esetet, ha az igénylő az előző – támogatásból felújító -tulajdonosnak közeli hozzátartozója. Ebben az esetben az újabb tulajdonos nem kérheti a támogatást.)

Támogatható felújítási tevékenységek

Szerencsére sok tevékenység elszámolható, leginkább a lakástakarékhoz tudnám hasonlítani ebből a szempontból:

 • közművek (víz, gáz, csatorna, villany) bevezetése, belső hálózatának kialakítása, cseréje
 • fürdőszoba vagy WC kialakítása, amennyiben még nincs ilyen helyiség
 • fűtés korszerűsítése, cseréje, akár megújuló energiaforrások használatával
 • épületszigetelés (hő-, hang- és vízszigetelés)
 • külső nyílászárók és minden tartozékuk (redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács, párkányok, küszöbök) cseréje
 • tető felújítása, cseréje, szigetelése
 • belső terek felújítása (fal-, padló-, födém-, álmennyezeti burkolat cseréje, galéria építése)
 • továbbá az alábbiak építése, cseréje: kémény, klíma, napkollektor, napelemes rendszer, térburkolat, beépíthető bútorok és gépek, belső lépcsők, szaniterek, villanykapcsolók és dugaljak, belső párkányok, küszöbök és nyílászárók
 • azonos helyrajzi számon található nem lakóhelyiség felújítása (pl. mosókonyha, nyári konyha, tároló)
 • terasz, loggia, erkély, előtető, télikert, nyitott vagy zárt garázs építése
 • alapozás megerősítése

Amennyiben a támogatott gyermek mozgáskorlátozott, úgy a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 9. § (10) bekezdésében részletezett akadálymentesítési munkák is elszámolhatók.

Számlabenyújtási kötelezettség

Elfogadhatóak a felújítás során felhasznált anyagszámlák és a tervezési, építési és szerelési díjak számlái, melyek nem 5%-os ÁFÁ-t tartalmaznak.

A díjat kiszámlázó vállalkozásokkal szerződést kell kötni. A kiállított számla akkor fogadható el, ha az általuk a NAV-hoz is beküldésre került, illetve az egyik igénylő nevére szól. Az Államkincstár a kérelem bírálatának részeként le fogja kérdezni online adatbázisból a benyújtott számlákat.

A vállalkozási szerződésnek részletesen tartalmaznia kell az elvégzendő munkálatokat és azok díját, továbbá csak olyan vállalkozással köthető, amely a szerződéskötéskor szerepel a működő adóalanyok NAV-nál vezetett nyilvántartásában. Ha a vállalkozó szerez be anyagot is, akkor anyag + díj bontást szükséges alkalmazni.

Kitétel az is, hogy a tervezést, építést vagy szerelést végző vállalkozásnak egyik igénylő sem lehet tulajdonosa, tagja, munkavállalója vagy vezető tisztségviselője. Továbbá a tulajdonos közeli hozzátartozója vagy élettársa sem lehet egyik igénylő sem.

Van még egy szabály, mely szintén nagyon fontos: a támogatás 50%-a kérhető anyagköltségre és 50%-a munkadíjra. Vagyis az összes benyújtott számla legalább negyede anyagköltségről kell szóljon és legalább negyede munkadíjról.

Nézzünk egy példát:

Összesen 5 millió forintról nyújtunk be számlát a támogatás igénylésekor. Ekkor 2.500.000 forint támogatásra leszünk jogosultak.

A támogatást akkor kapjuk meg, ha az anyagszámlák és munkadíjszámlák összege külön-külön meghaladja az 1.250.000 forintot. (Tehát például 3 millió Ft anyag + 2 millió forint díj elfogadható, de 4 millió forint anyag + 1 millió forint díj nem.)

A támogatás utólag kerül átutalásra, így előtte rendezni kell az összes számlát. Ehhez természetesen hitel is kérhető (lakáshitel és akár személyi kölcsön is), amennyiben ilyenre szükséged van, érdemes szakértői segítségemet kérned.

Be lehet-e nyújtani más támogatásnál már elszámolt számlákat?

A jogszabály alapján csak olyan számlák nem elfogadhatóak, melyek korábban bővítéshez vagy korszerűsítéshez felvett CSOK-hoz (vagy falusi CSOK-hoz) elszámolásra kerültek.

Amennyiben a felújítandó ingatlanra korábban ilyen CSOK felvételre került, úgy bizonyítani kell az igénylés során, hogy attól különböző munkákra szeretnénk a támogatást igénybe venni. (Be kell nyújtani a korábbi CSOK költségvetését és elszámolt számláit.)

Tehát például lakástakarékpénztári megtakarításból elvégezhetjük a munkálatokat, majd az összegyűjtött számlákat bemutathatjuk a pénztárnak is és ugyanezen számlákkal a felújítási támogatást is megigényelhetjük.

Határidők és az igénylés menete

A támogatást 60 napon belül lehet megigényelni attól a naptól számítva, amikor az utolsó számla kifizetése megtörtént.

A kérelem benyújtható postai úton, személyesen kormányablakon keresztül vagy a Kincstár online felületén is. A teljesség igénye nélkül az alábbiak benyújtása szükséges: vállalkozói szerződések, számlák számlaösszesítő nyomtatvány kíséretében, utalási bizonylatok és a szereplők igazolványainak másolatai.

A Kincstár 30 napon belül bírálja el a kérelmet (hiánypótlás egyszer lehetséges) és a pozitív döntésről okiratot állít ki. Innen számítva 5 napon belül utalja ki a pénzt az igénylő által megadott számlaszámra.

A folyósítást követő 180. napig ellenőrizheti az illetékes kormányhivatal az elvégzett munkálatokat. A szemle során készült jegyzőkönyvet elküldi a Kincstár részére, aki utólagosan megvizsgálja a támogatás jogszerű igénybevételét.

Ki lehet igénylő?

Az igénylő magyar állampolgár lehet, vagy a törvény szerint annak tekintendő személy. Három hónapon túli tartózkodási engedéllyel rendelkező is megkaphatja a támogatást.

Gyermeknek számít a minimum 12 hetes magzat illetve a 25 év alatti gyermek, illetve korhatár nélkül, amennyiben megváltozott munkaképességű. Továbbá az igénylő kiskorú rokona is, amennyiben az igénylő a gyámja.

Legalább az egyik igénylőnek egyéves TB jogviszonyról kell nyilatkoznia, melyben maximum 30 napig lehetett megszakítás. Elfogadható belföldi- vagy külföldi munkaviszony vagy felsőoktatási nappali jogviszony, őstermelői vagy vállalkozói jogviszony (egyéni vállalkozói is, akár kisadózóként is), szolgálati és szövetkezeti jogviszony, valamint a GYED alatti biztosítottság is.

Akár a nyugdíj melletti munkavégzésből is származhat a jogviszony, sőt, munkanélküli segély alatti időszak is beleszámít. Otthongondozási díjban és ápolási díjban részesülő igénylőnek nem szükséges ezen igazolás.

Összefoglalás

A felújítási támogatás nagyon széles körnek lesz igényelhető. Szerencsére csak a CSOK-hoz elszámolt munkálatokat zárták ki a körből, a lakástakarékpénztári felújításokat nem. Mellesleg az utóbbihoz nagyon hasonlóak az elszámolható tevékenységek. Figyelni kell az 50%-os anyag + díj szabályra is, illetve nehezítés az is, hogy az támogatás utófinanszírozás jellegű.

Amennyiben hitelre van szükséged, jelentkezz bátran az ingyenes konzultációra!